Sau sự cố rớt gối cầu metro số 1: Tư vấn phê duyệt vật liệu thép sai

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng (trái) kiểm tra gối dầm cầu metro số 1.  Ảnh: MAUR
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng (trái) kiểm tra gối dầm cầu metro số 1. Ảnh: MAUR
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng (trái) kiểm tra gối dầm cầu metro số 1. Ảnh: MAUR
Lên top