Sau san ủi lại đòi di dời lăng vợ vua Tự Đức để xây bãi đỗ xe

Bảng quy hoạch bãi đỗ xe phục vụ di tích, nhưng chính quyền lại xâm hại đến di tích. Ảnh: Đ.T
Bảng quy hoạch bãi đỗ xe phục vụ di tích, nhưng chính quyền lại xâm hại đến di tích. Ảnh: Đ.T
Bảng quy hoạch bãi đỗ xe phục vụ di tích, nhưng chính quyền lại xâm hại đến di tích. Ảnh: Đ.T
Lên top