Sau phong tỏa, người dân vùng xanh Nha Trang được đi chợ 3 ngày/lần

Lên top