Sau phản ánh của Lao Động, Bạc Liêu chính thức thu hồi dự án Nhà máy xử lý rác

Bãi rác ngày càng cao do không có nhà máy xử lý rác. Ảnh: Nhật Hồ
Bãi rác ngày càng cao do không có nhà máy xử lý rác. Ảnh: Nhật Hồ
Bãi rác ngày càng cao do không có nhà máy xử lý rác. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top