Sau phản ánh của báo Lao Động, đề xuất xây cầu cho 200 học sinh miền núi đến trường bằng bè

Số lượng học sinh đông nên chính quyền cho huy động thêm ghe. Ảnh: T.H
Số lượng học sinh đông nên chính quyền cho huy động thêm ghe. Ảnh: T.H
Số lượng học sinh đông nên chính quyền cho huy động thêm ghe. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM