Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh việc nuôi sò tại Đầm Thị Tường

Một góc Đầm Thị Tường (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Lâm.
Một góc Đầm Thị Tường (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Lâm.
Một góc Đầm Thị Tường (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Lâm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM