Sau phản ánh của Báo Lao Động, Bạc Liêu đề nghị sớm hoàn thành nhà máy rác

Lên top