Sau những ngày nắng ấm, miền Bắc lại lạnh tê tái

Miền Bắc sắp trải qua một đợt rét mới
Miền Bắc sắp trải qua một đợt rét mới