Sau nhiều lần lỗi hẹn, TPHCM di dời các điểm lấn chiếm trong công viên

Công viên trung tâm trở nên thông thoáng, sau khi do dời các điểm kinh doanh lấn chiếm. Ảnh: Huân Cao
Công viên trung tâm trở nên thông thoáng, sau khi do dời các điểm kinh doanh lấn chiếm. Ảnh: Huân Cao
Công viên trung tâm trở nên thông thoáng, sau khi do dời các điểm kinh doanh lấn chiếm. Ảnh: Huân Cao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top