Sau nhiều lần lỡ hẹn, Bến xe Miền Đông mới đã hẹn ngày về đích

Bến xe Miền Đông mới đã hoàn thành giai đoạn 1 và sẵn sàng đưa vào khai thác.  Ảnh: M.Q
Bến xe Miền Đông mới đã hoàn thành giai đoạn 1 và sẵn sàng đưa vào khai thác. Ảnh: M.Q
Bến xe Miền Đông mới đã hoàn thành giai đoạn 1 và sẵn sàng đưa vào khai thác. Ảnh: M.Q
Lên top