Sau Nghị quyết 128, du lịch Điện Biên vẫn "vắng như chùa Bà Đanh"

Các điểm du lịch tại Điện Biên vẫn đìu hiu sau hơn 1 tuần thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Các điểm du lịch tại Điện Biên vẫn đìu hiu sau hơn 1 tuần thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Các điểm du lịch tại Điện Biên vẫn đìu hiu sau hơn 1 tuần thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top