Sau mưa và triều cường, Cà Mau cần trên 140 tỉ đồng để làm lại đường

Một tuyến đường ngập sâu do mưa và triều cường gây nguy kiểm cho người tham gia giao thông (ảnh Nhật Hồ)
Một tuyến đường ngập sâu do mưa và triều cường gây nguy kiểm cho người tham gia giao thông (ảnh Nhật Hồ)
Một tuyến đường ngập sâu do mưa và triều cường gây nguy kiểm cho người tham gia giao thông (ảnh Nhật Hồ)
Lên top