Sau một tuần xử lý cuộc gọi rác: Chặn hàng trăm nghìn cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo

Hàng trăm cuộc gọi rác đã bị chặn đứng sau chỉ 1 tuần các nhà mạng thực hiện chiến dịch. Ảnh: Long Nguyễn
Hàng trăm cuộc gọi rác đã bị chặn đứng sau chỉ 1 tuần các nhà mạng thực hiện chiến dịch. Ảnh: Long Nguyễn
Hàng trăm cuộc gọi rác đã bị chặn đứng sau chỉ 1 tuần các nhà mạng thực hiện chiến dịch. Ảnh: Long Nguyễn
Lên top