Sau mở cửa, chỉ cần 5 giây để xác nhận được vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Người dân xuất trình mã QR kèm thông tin tiêm phòng COVID-19 là được xác nhận qua chốt kiểm soát. Ảnh: T.A
Người dân xuất trình mã QR kèm thông tin tiêm phòng COVID-19 là được xác nhận qua chốt kiểm soát. Ảnh: T.A
Người dân xuất trình mã QR kèm thông tin tiêm phòng COVID-19 là được xác nhận qua chốt kiểm soát. Ảnh: T.A
Lên top