Sau lễ cầu an đông người, chùa Viên Giác TPHCM chỉ tổ chức trì tụng nội bộ

Chùa Viên Giác sẽ trì tụng kinh trong pháp hội Dược Sư nội bộ, không tổ chức cho Phật tử và người dân. Ảnh: H.Diệu
Chùa Viên Giác sẽ trì tụng kinh trong pháp hội Dược Sư nội bộ, không tổ chức cho Phật tử và người dân. Ảnh: H.Diệu
Chùa Viên Giác sẽ trì tụng kinh trong pháp hội Dược Sư nội bộ, không tổ chức cho Phật tử và người dân. Ảnh: H.Diệu
Lên top