Sau khi Phó Thủ tướng nhắc nhở, Quảng Ninh bàn biện pháp đón tàu quốc tế

Siêu du thuyền Aida Vita bị Quảng Ninh từ chối đưa khách và thủy thủ đoàn lên bờ.
Siêu du thuyền Aida Vita bị Quảng Ninh từ chối đưa khách và thủy thủ đoàn lên bờ.
Siêu du thuyền Aida Vita bị Quảng Ninh từ chối đưa khách và thủy thủ đoàn lên bờ.
Lên top