Sau dịch COVID-19: Cơ hội thu hút người nước ngoài đến chữa bệnh

Bác sĩ khám cho bệnh nhân người Srilanka. Ảnh: BVCC
Bác sĩ khám cho bệnh nhân người Srilanka. Ảnh: BVCC
Bác sĩ khám cho bệnh nhân người Srilanka. Ảnh: BVCC
Lên top