Sau đào tết, đến lượt 2.000 cây chanh dây bị kẻ gian chặt gốc phá hoại

Các gốc bị chặt phá ngang thân. Ảnh N.P
Các gốc bị chặt phá ngang thân. Ảnh N.P
Các gốc bị chặt phá ngang thân. Ảnh N.P
Lên top