Sau đại dịch, Đà Nẵng làm gì để hấp dẫn nhà đầu tư?

Phối cảnh dự án Tổ hợp Ánh Dương - Wyndham Soleil, một trong những dự án góp phần tăng vốn FDI lên hơn 90% cho Đà Nẵng từ đầu năm đến nay. Ảnh: T.Minh
Phối cảnh dự án Tổ hợp Ánh Dương - Wyndham Soleil, một trong những dự án góp phần tăng vốn FDI lên hơn 90% cho Đà Nẵng từ đầu năm đến nay. Ảnh: T.Minh
Phối cảnh dự án Tổ hợp Ánh Dương - Wyndham Soleil, một trong những dự án góp phần tăng vốn FDI lên hơn 90% cho Đà Nẵng từ đầu năm đến nay. Ảnh: T.Minh
Lên top