Sau cơn mưa, công trình 345 tỉ đồng bị nứt toác, lún sụt