Sau chuỗi ngày thất nghiệp vì COVID-19: Chỉ mong có đồng lương tạm đủ sống

Chị P.T.N làm nghề cắt tóc, làm móng dạo đang tìm việc bán thời gian làm tại nhà để thêm tiền đóng học phí cho hai con. 
Ảnh: A.N
Chị P.T.N làm nghề cắt tóc, làm móng dạo đang tìm việc bán thời gian làm tại nhà để thêm tiền đóng học phí cho hai con. Ảnh: A.N
Chị P.T.N làm nghề cắt tóc, làm móng dạo đang tìm việc bán thời gian làm tại nhà để thêm tiền đóng học phí cho hai con. Ảnh: A.N
Lên top