Sau chỉ đạo “nóng”, dân quanh bãi rác Nam Sơn dỡ lều, thông đường xe rác

Người dân dỡ lều bạt đường vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh P.Đông
Người dân dỡ lều bạt đường vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh P.Đông
Người dân dỡ lều bạt đường vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh P.Đông
Lên top