Sau bữa trưa, hơn trăm học viên đau bụng quằn quại phải nhập viện cấp cứu