Sau bữa ăn trưa tại trường, nhiều học sinh tiểu học ở Quảng Trị nhập viện

Học sinh nhập viện ở điều trị tại huyện Vĩnh Linh. Ảnh: NĐ
Học sinh nhập viện ở điều trị tại huyện Vĩnh Linh. Ảnh: NĐ
Học sinh nhập viện ở điều trị tại huyện Vĩnh Linh. Ảnh: NĐ
Lên top