Sau bão số 9 Usagi, người Sài Gòn mệt mỏi vì trắng đêm tát nước

Nước ngập khắp các nơi ở Sài Gòn
Nước ngập khắp các nơi ở Sài Gòn
Nước ngập khắp các nơi ở Sài Gòn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top