Sau bão số 9: Mất rất lâu để học sinh Quảng Ngãi đi học trở lại

60% trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 9.
60% trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 9.
60% trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 9.
Lên top