Sau bão số 8, Kon Tum thiệt hại nặng về giao thông

Sạt lở, đất đá đổ xuống tỉnh lộ vào huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: MV
Sạt lở, đất đá đổ xuống tỉnh lộ vào huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: MV
Sạt lở, đất đá đổ xuống tỉnh lộ vào huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: MV
Lên top