Sau bão số 12, nước sông Ba dâng cao chia cắt quốc lộ 25

Bão số 12 gây mưa lớn, quốc lộ 25 bị ngập phương tiện không thể qua lại được. Ảnh TTuấn
Bão số 12 gây mưa lớn, quốc lộ 25 bị ngập phương tiện không thể qua lại được. Ảnh TTuấn
Bão số 12 gây mưa lớn, quốc lộ 25 bị ngập phương tiện không thể qua lại được. Ảnh TTuấn
Lên top