Sau bão số 10: Những con tằm không kịp nhả tơ

Những con tằm không kịp nhả tơ khi cơn bão số 10 ập đến (ảnh H.Q)
Những con tằm không kịp nhả tơ khi cơn bão số 10 ập đến (ảnh H.Q)
Những con tằm không kịp nhả tơ khi cơn bão số 10 ập đến (ảnh H.Q)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM