Sau bão số 10: Không tìm ra thợ để sửa nhà

Nhiều nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, phải nhờ đến thợ mới sửa chữa được. Ảnh: NĐT
Nhiều nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, phải nhờ đến thợ mới sửa chữa được. Ảnh: NĐT
Nhiều nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, phải nhờ đến thợ mới sửa chữa được. Ảnh: NĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM