Sau bão, Quảng Ninh hứng chịu mưa to trên diện rộng, gây nguy hiểm sạt lở

Cơn bão số 2 ảnh hưởng không lớn với Quảng Ninh, nhưng có thể gây mưa to, sạt lở đất đá bãi thải và ngập lụt khu dân cư. Ảnh: T.N.D
Cơn bão số 2 ảnh hưởng không lớn với Quảng Ninh, nhưng có thể gây mưa to, sạt lở đất đá bãi thải và ngập lụt khu dân cư. Ảnh: T.N.D
Cơn bão số 2 ảnh hưởng không lớn với Quảng Ninh, nhưng có thể gây mưa to, sạt lở đất đá bãi thải và ngập lụt khu dân cư. Ảnh: T.N.D
Lên top