Sau bão, biển Đà Nẵng ngập trong rác, bờ kè tan hoang

Chính quyền Đà Nẵng tổ chức dọn dẹp rác sau bão số 13.
Chính quyền Đà Nẵng tổ chức dọn dẹp rác sau bão số 13.
Chính quyền Đà Nẵng tổ chức dọn dẹp rác sau bão số 13.
Lên top