Sau bán điện thoại Vertu, ông Đoàn Ngọc Hải có dự định gì vào năm 2020?

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường "dẹp loạn" vỉa hè lòng đường. Ảnh: MQ
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường "dẹp loạn" vỉa hè lòng đường. Ảnh: MQ
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường "dẹp loạn" vỉa hè lòng đường. Ảnh: MQ
Lên top