Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau 8 ngày lội rừng, thanh niên bỏ trốn khỏi mỏ vàng Quảng Nam đã về đến nhà

Ông Hồ Văn Bep vui mừng khi cháu Hồ Văn Tài thoát khỏi mỏ vàng Khe Muối, trở về nhà. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hồ Văn Bep vui mừng khi cháu Hồ Văn Tài thoát khỏi mỏ vàng Khe Muối, trở về nhà. Ảnh: Hưng Thơ.