chuẩn bị nhân lực vận hành tuyến đường sắt đô thị, Metro

Sau 5 năm, Việt Nam sẽ tự quản lý, vận hành, bảo trì Metro

Các học viên lớp kỹ thuật viên lái tàu Metro số 1 đang được đào tạo (ảnh chụp trước thời điểm tháng 2.2021). ảnh: Anh Nhàn
Các học viên lớp kỹ thuật viên lái tàu Metro số 1 đang được đào tạo (ảnh chụp trước thời điểm tháng 2.2021). ảnh: Anh Nhàn
Các học viên lớp kỹ thuật viên lái tàu Metro số 1 đang được đào tạo (ảnh chụp trước thời điểm tháng 2.2021). ảnh: Anh Nhàn
Lên top