Sau 46 năm thống nhất đất nước: Chuyển đổi số thay đổi diện mạo ngành Giáo dục

Việc dạy học trực tuyến qua 2 mùa dịch đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong Giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc dạy học trực tuyến qua 2 mùa dịch đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong Giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc dạy học trực tuyến qua 2 mùa dịch đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong Giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top