Sau 3 ngày ký hợp đồng tư vấn du học, nữ sinh mất trắng 15 triệu

Trụ sở Công ty Cổ phần hợp tác quốc tế Jasa tại Nghệ An. Ảnh: Quang Đại
Trụ sở Công ty Cổ phần hợp tác quốc tế Jasa tại Nghệ An. Ảnh: Quang Đại
Trụ sở Công ty Cổ phần hợp tác quốc tế Jasa tại Nghệ An. Ảnh: Quang Đại
Lên top