Sau 3 lần xin ý kiến, “Ghế” Giám đốc Trung tâm Y tế vẫn “treo"

Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê. Ảnh: TT.
Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê. Ảnh: TT.
Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê. Ảnh: TT.
Lên top