Sau 2 lần hoãn cưới vì dịch COVID-19, cô gái lại bị tai nạn tử vong

Sau 2 lần hoãn cưới vì dịch COVID-19, cô gái bị tai nạn tử vong. Ảnh chụp màn hình
Sau 2 lần hoãn cưới vì dịch COVID-19, cô gái bị tai nạn tử vong. Ảnh chụp màn hình
Sau 2 lần hoãn cưới vì dịch COVID-19, cô gái bị tai nạn tử vong. Ảnh chụp màn hình
Lên top