Sau 18 ngày phong tỏa cứng, Đà Nẵng vẫn chưa kiểm soát được dịch

Người dân Đà Nẵng vẫn phải nhờ Tổ dân phố đi chợ hộ dù 1 số chợ truyền thống đã cho phép mở lại. Ảnh: D.H
Người dân Đà Nẵng vẫn phải nhờ Tổ dân phố đi chợ hộ dù 1 số chợ truyền thống đã cho phép mở lại. Ảnh: D.H
Người dân Đà Nẵng vẫn phải nhờ Tổ dân phố đi chợ hộ dù 1 số chợ truyền thống đã cho phép mở lại. Ảnh: D.H
Lên top