Sau 17 năm, triển khai chương trình Thương hiệu quốc gia: Còn nhiều thách thức cần chinh phục

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại một chương trình "Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam" năm 2019. Ảnh: Kim Cương
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại một chương trình "Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam" năm 2019. Ảnh: Kim Cương
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại một chương trình "Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam" năm 2019. Ảnh: Kim Cương
Lên top