Sau 1 năm giải thể đơn vị hành chính cấp xã, nhiều người Lý Sơn gặp khó

Lên top