Sạt núi, vùi lấp nhà cửa, chết người - câu chuyện đã được cảnh báo

Sạt lở, vùi chết hàng chục người ở huyện Bắc Trà My tháng 11.2017 như 1 lời
cảnh báo. Ảnh: Thanh Hải
Sạt lở, vùi chết hàng chục người ở huyện Bắc Trà My tháng 11.2017 như 1 lời cảnh báo. Ảnh: Thanh Hải
Sạt lở, vùi chết hàng chục người ở huyện Bắc Trà My tháng 11.2017 như 1 lời cảnh báo. Ảnh: Thanh Hải
Lên top