Sạt lở vùng ĐBSCL đã điểm mặt, chỉ tên trên bản đồ

Một điểm sạt lở tại Bạc Liêu (ảnh tư liệu Nhật Hồ)
Một điểm sạt lở tại Bạc Liêu (ảnh tư liệu Nhật Hồ)
Một điểm sạt lở tại Bạc Liêu (ảnh tư liệu Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM