Sạt lở Trà Leng: Chó nghiệp vụ phát hiện điểm nghi có người bị vùi lấp

Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng. Ảnh: Thanh Chung
Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng. Ảnh: Thanh Chung
Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top