Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Xác định được vị trí cần tìm kiếm 13 người đoàn cứu hộ

Lực lượng an ninh tại điểm chốt ra vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Tùng Giang.
Lực lượng an ninh tại điểm chốt ra vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Tùng Giang.
Lực lượng an ninh tại điểm chốt ra vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top