Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Dùng công nghệ tầm nhiệt tìm người mất tích

Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Hồng.
Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Hồng.
Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Hồng.
Lên top