Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Chạy đua với thời gian, dồn tổng lực tìm kiếm người mất tích

Các công nhân bị nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 được đưa ra khỏi lòng hồ thủy điện bằng thuyền. Ảnh: Phan Thiên Định
Các công nhân bị nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 được đưa ra khỏi lòng hồ thủy điện bằng thuyền. Ảnh: Phan Thiên Định
Các công nhân bị nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 được đưa ra khỏi lòng hồ thủy điện bằng thuyền. Ảnh: Phan Thiên Định
Lên top