Sạt lở tại huyện biên giới Thanh Hóa, một người tử vong

Lên top