Sạt lở tại Cà Mau, khẩn cấp di dời dân

Một đoạn đê biển Tây Cà Mau bị vỡ, Cà Mau huy động nhiều lực lượng hộ đê (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn đê biển Tây Cà Mau bị vỡ, Cà Mau huy động nhiều lực lượng hộ đê (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn đê biển Tây Cà Mau bị vỡ, Cà Mau huy động nhiều lực lượng hộ đê (ảnh Nhật Hồ)
Lên top